შესვლა დამოუკიდებელი პარტნიორებისთვის

ასოციაციებში მონაწილეობა

Herbalife-ი 70-ზე მეტი სამეცნიერო, სამრეწველო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წევრია.

Herbalife-ი გახდა მონაწილე პირდაპირი გაყიდვების ასოციაციების მსოფლიო ფედერაციის და რუსეთის პირდაპირი გაყიდვების ასოციაციის უფროსი წევრი, რომლებიც იცავენ მომხმარებლების უფლებებს და პირდაპირი გაყიდვების ბიზნესის მაღალ ეთიკურ სტანდარტებს.

Herbalife-ი — დიეტური/ საკვები პროდუქციის საერთაშორისო ალიანსის (ERNA) და ჯანსაღი კვების საბჭოს (CRN) ერთ-ერთი დამფუძნებელია.

რუსეთში Herbalife-ი ასევე ჩართულია ბ.ა.დ.-ების მწარმოებელთა არაკომერციულ პარტნიორობაში, რომლის მიზანია ბ.ა.დ.-ების წარმოების და გავრცელების განვითარება და სრულყოფა, ასევე მომხმარებელთა და ბ.ა.დ.-ების ბრუნვაში მონაწილე მწარმოებელთა უფლებების დაცვა.

2010 წლიდან Herbalife-ი ასევე დიეტოლოგების და ნუტრიციოლოგების ეროვნული ასოციაციის (НАДН) წევრია. საკუთარი კვლევების საფუძველზე ასოციაცია ატარებს საგანმანათლებლო საქმიანობას და ავრცელებს დიეტოლოგიის და ნუტრიციოლოგიის სფეროში უახლესი მიღწევების შესახებ ინფორმაციას.