გავრცელება

შემოწმების ყველა ეტაპის დასრულების და სერტიფიცირების შემდეგ ჩვენი პროდუქტები იგზავნება Herbalife-ის გაყიდვების ცენტრებში. იქ ჩვენ დეტალურად ვაკონტროლებთ, თუ რამდენად სრულდება ყველა ნორმის დაცვა, რომ შევინარჩუნოთ პროდუქციის ხარისხი და შემადგენლობა.
ჩვენ ვქმნით შენახვის საუკეთესო პირობებს და მუდმივად ვაკონტროლებთ თითოეული პარტიის მდგომარეობას, რომ ჩვენს დამოუკიდებელ პარტნიორებს და კლიენტებს მივაწოდოთ ყველა მაჩვენებლით უნაკლო Herbalife-ის პროდუქტი.