ინგრედიენტები

იმისთვის, რომ ნამდვილად ფასეული რამ შეიქმნას, საჭიროა სწორი სტარტი, რადგან სწორედ საძირკველზეა დამოკიდებული სამომავლო წარმატება.

ჩვენ ძალიან დიდი ყურადღებით ვუდგებით ინგრედიენტების შერჩევას, შექმნას და მომზადებას ჩვენი პროდუქტების დასამზადებლად.

ჩვენი ინგრედიენტების მოყვანა მიმდინარეობს სპეციალისტების მკაცრი მეთვალყურეობის ქვეშ, მასშტაბურ ტერიტორიებზე პლანეტის ეკოლოგიურად სუფთა რეგიონებში. ჩვენ ვქმნით მათი ზრდის და დამწიფებისთვის საუკეთო პირობებს, ისე რომ ვიცავთ ყველა საჭირო მოთხოვნას და ნორმებს.

ინგრედიენტების გეოგრაფია

ჩვენი ინგრედიენტების მოყვანა მიმდინარეობს სპეციალისტების მკაცრი მეთვალყურეობის ქვეშ, მასშტაბურ ტერიტორიებზე პლანეტის ეკოლოგიურად სუფთა რეგიონებში. ჩვენ ვქმნით მათი ზრდის და დამწიფებისთვის საუკეთო პირობებს, ისე რომ ვიცავთ ყველა საჭირო მოთხოვნას და ნორმებს.

ეს არის არასრული სია იმ ქვეყნებისა, სადაც Herbalife-ს მოჰყავს და ამზადებს საკუთარი პროდუქციისთვის ინგრედიენტებს. ყოველი მათგანი გაივლის მკაცრ კონტროლს და საგულდაგულო გადარჩევას, რომ მხოლოდ საუკეთესო ინგრედიენტებით დამზადდეს Herbalife-ის პროდუქტები. ამის შემდეგ იწყება ტესტირების პირველი სტადია: ჩვენ ვიკვლევთ ინგრედიენტების ქიმიურ შემადგენლობას და მათ ყველა მახასიათებელს, ასევე ვიტამინების ბალანსს და მასში შესულ სასარგებლო ნივთიერებებს. მხოლოდ ყველაზე საუკეთესო ნედლეული გაივლის მომდევნო ეტაპს.